חיפוש מוזאונים

חדשות איקו"ם

. להלן קישור לידיעון איקו"ם האלקטרוני, דצמבר 2012 - ינואר 2013. הידיעון מיועד לחברי איקו"ם שברשותם שם משתמש וסיסמה


Please find below the link to the ICOM e-newsletter for December 2012 – January 2013, available via ICOMMUNITY:

 

We are delighted to send you the link to our newly designed ICME Newsletter Issue 84 April, which we are very proud of (http://network.icom.museum/icme/publications/newsletter/). You can also access this Newsletter on the ICME