יום העצמאות בבית קריניצי

המוזיאון המארח

פעילות לכל המשפחה ללא תשלום בבית קריניצי:ביקור בצריף חלוצים, סיור למקום בו נולד צה"ל, טקס השבעה ועוד.