סדנאות הקיץ במוזיאון בית קריניצי לתולדות רמת-גן

סדנאות יומיות במגוון נושאים לגילאי 9-5
המוזיאון המארח

לפרטים והרשמה: 

• 03-6739050 , 03-6722863 •

• רח' קריניצי 64, רמת- גן • 

•  דוא"ל: beit-krinitzi@ramat-gan.org.il • 

•  מותנה בהרשמה מוקדמת • מס' המשתתפים מוגבל • יתכנו שינויים