חיפוש מוזאונים

דף הבית

חדשות האיגוד והמוזאונים

Online calculator: a round figure, multiply, divide, subtract, add numbers, tangent, sine, cosine, cotangent.

יום עיון בשיתוף המועצה לשימור אתרים

שעסק במעמדם של אתרי מורשת ומוזאונים בקרב הציבור, התקיים במכון איילון, רחובות

ביום רביעי, 22 במארס 2017

 

לתכנית יום העיון, נא להקיש...

 יועצים משפטיים מוזמנים לכינוס בנושא

סוגיות משפטיות מתקדמות - חקיקת הנגישות לאנשים עם מוגבלות

כינוס מקצועי ליועצים משפטיים ועורכי דין

...

חדשות איקו"ם

כינוס הוועדה למוזאונים אזוריים בפינלנד - קול קורא ופרטים בקישור שלהלן:

https://icrconference.wordpress.com/...

ICOM Iceland, ICOM Norway, ICOM Sweden, ICOM Finland, ICOM Denmark, ICOM Germany

 

...