חיפוש מוזאונים

המוזאונים הבינו שבלי חיבור דיגיטלי הם לא ישרדו - כתבה בגלובס על כינוס האיגוד "אופק דיגיטלי"

 בעקבות הכינוס שארגן איגוד המוזאונים במוזאון ישראל ביום 26.10.2017         

"אופק דיגיטלי - מוזאונים ואתרי מורשת", פורסמה כתבה בגלובס

מאת צאלה קוטלר הדרי על מוזואנים בעידן הדיגיטל. כדי לקרוא, נא להקיש על הקישור שלהלן:

המוזיאונים הבינו היטב שבלי חיבור דיגיטלי - הם לא ישרדו