חיפוש מוזאונים

בת 70 - אוצרות מוזאוני ישראל - שיח גלריה בכנסת

ביום 7.8.2018 יתקיים שיח גלריה בכנסתבשעה 16:00.
השתתפות בשיח מחייבת הרשמה מראש: icom.israel@gmail.com