עריכה ותרגום

תרגום עברית ערבית וערבית עברית
עריכה ותרגום לספרדית ולפורטוגזית כולל תרגום סימולטני
עריכת לשון, התמחות באמנות ובטקסטים אוצרותיים

זכויות יוצרים

מובהר בזאת כי במשלוח החומר לפרסום על ידי הכותב, מאשר השולח כי אין בחומר שנשלח לפרסום משום הפרת זכויות יוצרים, ובכל מקרה לא יישא האיגוד באחריות כלשהי להפרת זכויות יוצרים, בגין פרסום החומר שנשלח לפרסום כאמור והאחריות היא של שולח החומר לפרסום, ושלו בלבד.