חדשות איגוד המוזאונים

פורסמה הודעה לציבור רשות העתיקות שוקלת שינוי מדיניות בענין מתן היתר לייצוא עתיקות מישראל אשר הוכנסו לישראל לצורך הצגתן לציבור או לצרכי מחקר
אנו שמחים ונרגשים להציג בפניכם את התקן הישראלי לניהול אוספים מוזיאליים.    התקן, הופק לאחר עבודה מאומצת של פורום האוספים בראשות אפרת הברמן, מנהלת הפורום ובסיוע של רבים וטובים. תודותנו למשרד התרבות…
קריית האמנים מאפשרת מקום מגורים ויצירה למשך שישה חודשים לאמנים בתחומי האמנות הפלסטית והמוסיקה התנאים לבחירת האמנים קבועים ב"תקנון לבחירת אמנים ומוסיקאים לשהות בקרית האמנים "הסיטה" בפריס" (להלן – "…