חדשות האיגוד והמוזאונים

חברים יקרים,  מצ"ב הנחיות לטיפול באוספים במוזיאונים בשעת משבר. הנחיות אלו חוברו על ידי פורום האוספים והשימור של איגוד המוזיאונים ואיקו"ם ישראל, בשיתוף ארגון המשמרים. 
אשריה של מדינת ישראל שמכירה בכך שנכסי התרבות והמורשת השמורים במוזיאונים, מהווים חלק חשוב מהחוסן התרבותי והחברתי שלה. תודה לאנשי משרד התרבות שפעלו ודאגו יחד עם איגוד המוזיאונים ואיקו"ם ישראל לאישור הקצאת צוותי חירום במוזיאונים שישמרו על הון התרבות והמורשת של ישראל במוזיאונים. תודה גם לפורום מוסדות…
חברי איגוד יקרים,  מצ"ב קול קורא מטעם מובילאיי ישראל שמקצה 10 מיליון ש"ח לטובת חיזוק חוסנה של כלכלת ישראל בימי משבר הקרונה.  איגוד המוזיאונים ואיקו"ם ישראל מברך את מובילאיי על היומזה ומעודד אתכם להגיש בקשה למענק.
חברי איגוד יקרים,  מצ"ב הודעת החשב הכללי במשרד האוצר בעקבות משבר הקרונה עבור מוסדות שלא למטרת רווח.  
מצ"ב מכתב מנכ"ל משרד התרבות הנוגע לנזקי הקרונה במוסדות התרבות . שימו לב- את הטפסים המצורפים בתחתית ההודעה יש להעביר עד יום רביעי ה-25.3.2020