תקנון, חזון ומטרות האיגוד

חזון איגוד המוזיאונים 

איגוד המוזיאונים ואיקו"ם ישראל הוא ארגון המייצג את כלל המוזיאונים בישראל.
האיגוד מעצים את כוחם של המוזיאונים ועובדיהם, מעמיק את מקצועיותם ומרחיב את
מעגלי ההשפעה שלהם לטובת החוסן התרבותי של החברה בישראל.

 

 מטרות האיגוד:

 • הפעלת איגוד מקצועי עבור כלל המוזיאונים ואנשי המוזיאונים בארץ.
 • קידום מעמדם ומקצועיותם של חברי האיגוד.
 • לקדם את המוזיאונים בארץ וליצור שיתוף פעולה ביניהם
 •  לקדם את שיתוף הפעולה בין עובדי המוזיאונים. 
 •  להרחיב את תודעת הביקור במוזיאון לציבור הרחב.
 • לפתח ולשפר את עבודת המוזיאונים על ידי עזרה הדדית של המוסדות שעובדיהם חברים בעמותה.
 • לפעול להגדלת המשאבים העומדים לרשות המוזיאונים. 
 • ליצור מערכת קשרים עם מוסדות חינוך ותרבות בארץ ועם מוסדות דומים בחו"ל במטרה לקדם את מעמד המוזיאונים.  
 • לקדם ולפתח את איכות ומקצועיות כוח האדם במוזיאונים באמצעות קורסים, כנסים, ימי עיון, השתלמויות בארץ ובחו"ל. 
 • לאגד במסגרת העמותה את המוזיאונים בארץ.
 • לייצג את המוזיאונים כלפי מוסדות הממשלה ומוסדות ציבור.
 • לייצג את חבריה ואת הנושא המוזיאלי בישראל ולשמש כחטיבה לאומית של ארגון איקום בינלאומי.
 • לסייע לחברי האיגוד במימון יציאה לקורסים וכנסים הקשורים לפעילות ארגון המוזיאונים הבינלאומי בחו"ל.
 • לעודד ארגון חטיבות של מוזיאונים לפי נושאיהם, אשר יפעלו באופן אוטונומי מתוך קשר הדוק וזיקה עם העמותה.
 • להוציא לאור פרסומים שונים באמצעות כל סוגי המדיה.

תקנון

לקריאת התקנון נא לחץ כאן

לקריאת חוק המוזיאונים נא לחץ כאן

לקריאת אישור נוהל תקין נא לחץ כאן

 

הקוד האתי

לקריאת הקוד האתי נא לחץ כאן

לוגו -איגוד המוזיאונים ואיק"ום ישראל