מי אנחנו

alt

איגוד המוזאונים ואיקו"ם ישראל הוא עמותה רשומה (על פי חוק העמותות) שמטרותיה העיקריות הן:

  • שיתוף פעולה בין המוזאונים בארץ והעובדים בהם.
  • התארגנות ופעילות של חטיבות מקצועיות (International Committees) לפי נושאים מוזאליים שנקבעו והוגדרו על ידי ארגון איקו"ם הבין-לאומי שבפריז. החטיבות עצמאיות, פועלות לפי עקרונות איקו"ם ומקיימות קשר הדוק עם האיגוד.
  • קידום מקצועי של סגל המוזאונים על ידי קיום כינוסים מקצועיים, חלוקת מלגות, פרסום מידע ומאמרים בנושאים מוזאליים וכיוצא באלה.
  • להפיץ בציבור ולהחדיר לתודעתו את ייעוד המוזאונים ואת תפקידם.
  • לפתח קשרים מקצועיים עם מוסדות חינוך ותרבות בארץ ועם מוסדות דומים בחוץ-לארץ.
  • לנסות ולאגד במסגרת האיגוד את כל המוזאונים בארץ, ובמידת האפשר לייצג אותם כלפי הממשלה, מועצת המוזאונים ומוסדות ציבוריים.

האיגוד וחברי ההנהלה (לרשימת החברים לחץ כאן) פועלים בזיקה לעקרונות איקו"ם (ICOM: International Council Of Museums), המועצה הבין-לאומית למוזאונים, והוא האיגוד הלאומי (National Committee) המוכר והייצוגי של ישראל באיקו"ם, ארגון הפועל בזיקה לאונסק"ו.

יו"ר איגוד המוזיאונים ואיקו"ם ישראל  - נאוה קסלר 

ממונה על פעילות איגוד המוזיאונים ואיקו"ם ישראל -מעיין לוי