אודות

alt

איגוד המוזאונים ואיקו"ם ישראל הוא עמותה רשומה (על פי חוק העמותות) שמטרותיה העיקריות הן:

  • שיתוף פעולה בין המוזאונים בארץ והעובדים בהם.
  • התארגנות ופעילות של חטיבות מקצועיות (International Committees) לפי נושאים מוזאליים שנקבעו והוגדרו על ידי ארגון איקו"ם הבין-לאומי שבפריז. החטיבות עצמאיות, פועלות לפי עקרונות איקו"ם ומקיימות קשר הדוק עם האיגוד.
  • קידום מקצועי של סגל המוזאונים על ידי קיום כינוסים מקצועיים, חלוקת מלגות, פרסום מידע ומאמרים בנושאים מוזאליים וכיוצא באלה.
  • להפיץ בציבור ולהחדיר לתודעתו את ייעוד המוזאונים ואת תפקידם.
  • לפתח קשרים מקצועיים עם מוסדות חינוך ותרבות בארץ ועם מוסדות דומים בחוץ-לארץ.
  • לנסות ולאגד במסגרת האיגוד את כל המוזאונים בארץ, ובמידת האפשר לייצג אותם כלפי הממשלה, מועצת המוזאונים ומוסדות ציבוריים.

האיגוד וחברי ההנהלה (לרשימת החברים לחץ כאן) פועלים בזיקה לעקרונות איקו"ם (ICOM: International Council Of Museums), המועצה הבין-לאומית למוזאונים, והוא האיגוד הלאומי (National Committee) המוכר והייצוגי של ישראל באיקו"ם, ארגון הפועל בזיקה לאונסק"ו.

לעיון בקוד האתי העולמי אשר פורסם ב2017 ותורגם לעברית על ידי איגוד המוזאונים, ניתן ללחוץ כאן 

לעיון בקוד האתי העולמי באנגלית כפי שפורסם על ידי איקו"ם העולמי ניתן ללחוץ כאן 

לעיון בתרגום הקווים המנחים הנוגעים למכירת והוצאת יצירות מתוך אוספים, מטעם איקו"ם העולמי ניתן למצוא כאן 

לעיון במסמך המקורי הנוגע לקווים המנחים הנוגעים למכירת והוצאת יצירות מתוך אוספים, מטעם איקו"ם העולמי ניתן למצוא כאן

יו"ר איגוד המוזאונים ואיקו"ם ישראל  - רז סמירה 

ממונה על פעילות איגוד המוזאונים ואיקו"ם ישראל -נועה בן יצחק בריברום