בעלי תפקידים- איגוד המוזיואנים ואיקו"ם ישראל

איגוד המוזאונים ואיקו"ם ישראל הוא עמותה רשומה (על פי חוק העמותות) שמטרותיה העיקריות הן:

  • שיתוף פעולה בין המוזאונים בארץ והעובדים בהם.
  • התארגנות ופעילות של חטיבות מקצועיות (International Committees) לפי נושאים מוזאליים שנקבעו והוגדרו על ידי ארגון איקו"ם הבין-לאומי שבפריז. החטיבות עצמאיות, פועלות לפי עקרונות איקו"ם ומקיימות קשר הדוק עם האיגוד.
  • קידום מקצועי של סגל המוזאונים על ידי קיום כינוסים מקצועיים, חלוקת מלגות, פרסום מידע ומאמרים בנושאים מוזאליים וכיוצא באלה.
  • להפיץ בציבור ולהחדיר לתודעתו את ייעוד המוזאונים ואת תפקידם.
  • לפתח קשרים מקצועיים עם מוסדות חינוך ותרבות בארץ ועם מוסדות דומים בחוץ-לארץ.
  • לנסות ולאגד במסגרת האיגוד את כל המוזאונים בארץ, ובמידת האפשר לייצג אותם כלפי הממשלה, מועצת המוזאונים ומוסדות ציבוריים.

האיגוד וחברי ההנהלה (לרשימת החברים לחץ כאן) פועלים בזיקה לעקרונות איקו"ם (ICOM: International Council Of Museums), המועצה הבין-לאומית למוזאונים, והוא האיגוד הלאומי (National Committee) המוכר והייצוגי של ישראל באיקו"ם, ארגון הפועל בזיקה לאונסק"ו.

יו"ר איגוד המוזיאונים ואיקו"ם ישראל  - נאוה קסלר 

ממונה על פעילות איגוד המוזיאונים ואיקו"ם ישראל - מעיין לוי 

ייעוץ משפטי חינם למוזיאונים - עו"ד נורית אשר פניג 

 

חברי הנהלת איגוד המוזיאונים ואיקו"ם ישראל:

נאוה קסלריו"ר איגוד המוזאונים ואיקו"ם ישראל 


רז סמירהסגנית יו"ר איגוד המוזאונים ואיקו"ם ישראל

אוצרת במוזאון תל אביב לאמנות

ד"ר מיקי סבן  – חבר הנהלה

מנהל תחום אוצרות המדינה, רשות העתיקות, ירושלים

ליאורה שניחברת הנהלה

מנהלת מרכז כנסים, בית התפוצות, תל אביב

שיר מלר-ימגוצ'יחברת הנהלה

אוצרת במוזאון וילפריד ישראל, הזורע

ויויאן אוריהחברת הנהלה

מנהלת אגף המוזאון ביד ושם, ירושלים

רוני בן חיים חברת הנהלה

מוזאון המדע ע"ש בלומפילד ירושלים

דורית גורןחברת הנהלה

מנהלת מוזאון החאן חדרה, חדרה

יפעת שטרן לויחברת הנהלה 

מנהלת השיווק במוזאוני חיפה

אלינה גצלחברת הנהלה

רשמת, מוזאון ארץ ישראל

נורית גושן -חברת הנהלה 

אוצרת לארכאולוגיה של התקופות הכלקוליתית והברונזה

ענבר קוונשטוק -חברת הנהלה 

מנהלת מוזיאון ההגנה 

 

ועדת ביקורת:

ירדנה ויזנברגיו"ר 

הילה פלד -חבר ועדת ביקרות 

וד"ר ניסן פרזחבר ועדת ביקורת 

 

מורשי חתימה מטעם ההנהלה:

*נאוה קסלר, יו"ר

*רז סמירה, סגנית יו"ר

*אלינה גצל, חברת הנהלה 

 

נציגות איגוד המוזאונים בוועדות המקצועיות (IC) מטעם איקו"ם:

דורית ווליניץ - יו"ר ועדת Nathist

תמנע זליגמן - נציגה בהנהלת Demhist

חבצלת יהל, נוגה ראב"ד - נציגות בועדת ICR

אפרת שפירא - נציגה בהנהלת Costume

 

מנהלות הפורומים:

פורום דיגיטל -  עינת שרון  

פורום אוספים-  אפרת הברמן        

פורום חינוך   -  שיר מלר ימגוצ'י

פורום עיצוב   -  גלית גאון