חינוך במוזיאונים

מאמרים אחרונים

קישור למאמרים בנושאי חינוך
מהלך עבודתי בחינוך מוזיאוני מצאתי שילדים צעירים מתבוננים ומגלים משמעות באמנות באופן טבעי, והיכולת להחיות את הנראה בכוח המבט והשיחה טבעיות עבורם עד…
במהלך עבודתי בחינוך מוזיאוני מצאתי שילדים צעירים מתבוננים ומגלים משמעות באמנות באופן טבעי, והיכולת להחיות את הנראה בכוח המבט והשיחה טבעיות עבורם עד…

פוסטים אחרונים

מהי מידת החופש של המדריך בשטח לתת פרשנות על מוצג /יצירה מסוימת? בעידן שבו "אמת" היא מושג יחסי נראה שזה "פוליטיקלי קורקט" לבחור…
במהלך עבודתי בחינוך מוזיאוני מצאתי שילדים צעירים מתבוננים ומגלים משמעות באמנות באופן טבעי, והיכולת להחיות את הנראה בכוח המבט והשיחה טבעיות עבורם עד…