מאמרים ודוחות

מאמרים

פזית קידר
מחקר בנושא אסטרטגיית הדיגיטל באתרים של המוזיאונים בישראל, נערך על ידי פזית קידר בשיתוף…
אפרת אסף שפירא
בין ה-21 ל-28 באוגוסט התקיים בפראג כנס האיקו"ם הבינלאומי התלת -שנתי, המאחד יחד את כל…
נוגה ראב"ד ונורית שוחט
בשנת 2017 עסק הכינוס השנתי של הוועדה למוזאונים ואוספים של ארכיאולוגיה והיסטוריה, אשר…

זכויות יוצרים

מובהר בזאת כי במשלוח החומר לפרסום על ידי הכותב, מאשר השולח כי אין בחומר שנשלח לפרסום משום הפרת זכויות יוצרים, ובכל מקרה לא יישא האיגוד באחריות כלשהי להפרת זכויות יוצרים, בגין פרסום החומר שנשלח לפרסום כאמור והאחריות היא של שולח החומר לפרסום, ושלו בלבד.