השבת רכוש שנבזז בשואה

מטרת הכינוס לגבש עמדה ותוכניות באשר לעתיד יצירות אומנות ויודאיקה שנשדדו מיהודי אירופה בזמן מלחמת העולם השניה, לקראת כינוס שיתקיים בברלין.
הכינוס יתקיים במוזאון ארצות המקרא, ביום חמישי, 4 בנובמבר 2018. ההשתתפות היא ללא תשלום, בהרשמה מראש באימייל: adi@holocaust-s.org

 

ישיבת מועצת המוזאונים מיום 6 באוגוסט 2014, התמקדה בנושא השבת רכוש שנבזז בתקופת השואה, בעיקר יצירות אמנות ופריטי יודאיקה. כדי לעיין בפרוטוקל ובמצגת, יש להיכנס לדף מועצת המוזאונים באתר.

 

מפגש שולחן עגול

בראשית ינואר 2014 התקיים ביזמת  החברה לאיתור והשבת הרכוש של נספי השואה מפגש, שמטרתו הייתה לפתוח דיון ראשוני בכל שאלת איתור יצירות אמנות שהיו שייכים לנרצחים בשואה, והתגלגלו בדרכים שונות לאוספי המוזאונים בארץ ישראל. הדיון שהתקיים בדרך כלל ברוח טובה נשא אופי של סקירת המצב בתחום איתור רכוש הנספים בעולם ובארץ. לא הוסקו מסקנות ולא נדונו עניינים מעשיים , מתוך כוונה להמשיך בדיונים בנושא.

כדי לעיין בסיכום נא להקיש כאן

 ***

 

מעליית הנאצים לשלטון בשנת 1933 ועד סיום מלחמת העולם השנייה בשנת 1945, השלטון הנאצי בזז באופן שיטתי יצירות אמנות ותרבות בהיקפים חסרי תקדים. מאות אלפי פריטים נלקחו מבעליהם בכוח ובניגוד לחוק, בהם קורבנות שואה, מוזאונים ציבוריים ופרטיים, גלריות ומוסדות דת וחינוך.

לאחר המלחמה, הוקמו ארגון JRSO - Jewish Restitution Successor Organization וארגון JCR - Jewish Cultural Reconstruction. ארגונים אלה מונו על ידי נציגויות יהודיות מאירופה, ארה"ב וארץ ישראל  במטרה לאסוף, לממש ולחלק רכוש חסר בעלים.

בשנים 1949 – 1953 הביאו ארגונים אלה לישראל חפצי אמנות ותרבות שנאספו על ידי כוחות הברית לאחר המלחמה ונמסרו למשמרת בבית הנכות – בצלאל ובמוסדות אחרים.

במהלך שנות ה-90' החל לעלות נושא השבת הרכוש התרבותי לסדר היום הציבור, זאת בעקבות מקרים של משפחות שתבעו לקבל בחזרה יצירות אמנות שהיו בבעלות משפחתן ונבזזו על ידי הנאצים בזמן מלחמת העולם השנייה.

בעקבות זאת, אורגנה בוושינגטון, ארה"ב ב-1998 ועידה מכוננת שקבעה כללים ראשוניים להתנהלותם של מוזאונים ומוסדות ציבור בנוגע ליצירות אמנות ופרטי תרבות שנבזזו בשואה והגיעו לאוספיהם. התייחסות נוספת לכללים אלו אפשר למצוא בוועידת טרזין בשנת 2009.   

 

להלן תקציר של שתי האמנות בנוגע ליצירות אמנות ונכסי תרבות:

אמנת וושינגטון – 1998

עקרונות מרכזיים:

  • יש לזהות יצירות אומנות שהוחרמו על ידי המשטר הנאצי ולא הושבו לבעליהן.
  • לצורך זיהוי יצירות האומנות דנן יש להעמיד משאבים וכוח אדם.
  • יש לעשות כל מאמץ על מנת לפרסם יצירת אומנות שנתגלו ככאלה שהוחרמו לע ידי המשטר הנאצי במטרה לאתר את בעליהן ערב המלחמה או את יורשיהם.
  • יש לערוך מאמצים על מנת להקים מרשם מרכזי של כל יצירות האומנות והמידע בדבר בעליהן.

לקריאת האמנה במלואה נא להקיש כאן

 

אמנת טרזין – 2009

עקרונות מרכזיים:

  • האמנה מאשררת את עקרונות ועידת וושינגטון 1998 בנושא חפצי אמנות שהוחרמו ע"י הנאצים תוך עידוד מוסדות ציבוריים ופרטיים להחילם.
  • האמנה מצהירה על הצורך בהמשך המחקר והתמיכה במחקר שיטתי ומוגבר של מוצאם של חפצי תרבות ואמנות החשודים כרכוש שנבזז מיהודים תוך עדכונים שוטפים על תוצאות המחקרים  באמצעות האינטרנט, תוך שמירה והקפדה על כללי הפרטיות.
  • האמנה קוראת למדינות למצוא דרכים למצוא פתרון צודק והוגן לשאלת היודאיקה וחפצי התרבות היהודית במקרים בהם לא ניתן לזהות את הבעלים המקוריים, את היורשים או את הבעלים היהודיים המקוריים לשעבר, בין אם הם היו אנשים פרטיים או ארגונים.
  • לקריאת האמנה במלואה נא להקיש כאן