מלגות

נוהל מלגות – איגוד המוזאונים ואיקו"ם ישראל

כמדי שנה איגוד המוזיאונים ואיקו"ם ישראל  מעניק מספר מלגות במטרה
לסייע לחברי  וחברות האיגוד להשתתף בכינוסים מקצועיים בין-לאומיים.

קבלת מלגה מתונה באישור קריאת ואישור נוהל מלגות מצ"ב 

הודעה על פתיחת סבבי הגשת בקשות למגלה ואופי ההגשה יעודכן סמוך לסבב ההגשה הבא.