מלגות

קול קורא להגשת בקשות למלגה עבור השתתפות בכינוסים מקצועיים בינלאומיים לשנת 2020

חברים יקרים,

משום שכנסים מתבטלים בארץ ובעולם בשל משבר הקורונה וקיימת אי וודאות בקשר לקיומם, אנו דוחים את מועד הגשת בקשות למלגה למועד אחר שעליו תצא הודעה בהמשך.

חברים יקרים,

כמדי שנה, איגוד המוזיאונים מקצה לחברי האיגוד מלגות להשתתפות בכנסים מקצועיים בחו"ל אשר סכומן עד 3500 ש"ח.

רק חברים שהינם חברי איגוד 3 שנים רצופות זכאים להגיש בקשה למלגה.

העדפה ניתנת לחברים המבקשים מלגה לכינוסי איקו"ם, לחברים שטרם קיבלו מלגה מהאיגוד ולחברים שיתנו הרצאה בכנס.

לנוהל מלגות המלא לחץ כאן

הגשת פניות למלגה תתאפשר השנה בשני מועדים:

מועד ראשון: עד ה-5.3.20 (לכנסים הנערכים בין אפריל 2020 לסוף ספטמבר 2020)=>שימו לב - הארכנו את מועד הגשת הבקשות עד ה-31.3.2020

מועד שני: מיום 1.7.2020 ועד 30.7.2020 (לכנסים הנערכים בין אוקטובר 2020 למרץ 2021)

יעלו לדיון רק בקשות אשר הושלמו במועד במלואן בטופס המקוון -למילוי הטופס המקוון לחץ כאן 

התשובות ימסרו כחודש ימים מתום המועד האחרון להגשה. 

מידע על כנסי ועדות איקו"ם הבינ"ל לשנה הקרובה ניתן למצוא דרך אתר הארגון ודרך דפי הועדות השונות באתר איקו"ם העולמי.  וכן בקובץ הנ"ל.

 

 

 

 

 

בברכה,

איגוד המוזיאונים ואיקו"ם ישראל