Elaine Heumann Gurian / Civilizing the Museum

Elaine Heumann Gurian / Civilizing the Museum

 

  1. "לְתַרְבֵּת את המוזיאון", אליין יהומן גוריאן, 2006

איליין היומן גוריאן היא בעלת ניסיון של מעל ארבעים שנה בעבודה עם מוזיאונים רבים בארה"ב ובעולם כאוצרת, יועצת, מאמנת ומרצה בתכניות אקדמיות ובמוסדות שונים.

"לְתַרְבֵּת את המוזיאון" הוא ספר חשוב המתבונן על הדרכים שבהן הקהל והמוזיאונים מתקשרים זה עם זה. למחברת גישה ביקורתית כלפי המוזיאונים בימינו. היא דוגלת בכניסה חופשית למוזיאונים כדרך להפיכתם שיתופיים יותר, כפי שהיא מאמינה שמוסד ציבורי אמור להיות. במשך שנים רבות גוריאן נמצאת בחוד החנית של השיח הביקורתי סביב נושא המעורבות של הקהל ותפקידו. בספר זה היא מציעה תובנות רבות, ניתוח ועצות לאלו העוסקים במוזיאונים ולאלה המבקרים בהם. ספר עם ערך רב המספק הרבה חומר למחשבה.

75