Nina Simon / The Participatory Museum

The participatory Museum , Nina Simon

המוזיאון השיתופי, נינה סיימון , 2010

נינה סיימון, בעלת גישה חדשנית בתחום המוזיאונים, ניהלה את המוזיאון לאמנות והיסטוריה של סנטה קרוז, עבדה  כיועצת עצמאית ומעצבת תערוכות עם התמחות בטכנולוגיה חברתית, משחקים ועיצוב השתתפותי ביותר ממאה מוזיאונים ומרכזי תרבות ברחבי העולם. היא בעלת הבלוג  2.0Museum , ומ2018 מובילה את המיזם OF/BY/FOR ALL, תנועה גלובלית שתומכת בקידום מוסדות תרבות וקהילותיהם.

ספר זה הוא מדריך מעשי לאנשי חינוך, מעצבים, אוצרים ומפתחי תכניות במוזיאונים ומוסדות תרבות המעוניינים להתנסות בהשתתפות הקהל. הספר כתוב היטב, מעניין ושימושי. סיימון מנתחת את תהליכי השינוי ההשתתפותיים מבלי לוותר על התכניות של המוזיאון או על משימותיו.

באופן רענן הכותבת מציעה רעיונות, אתגרים ודוגמאות רבים, חוסכת בהיבטים הטכניים ומתמקדת בדרכים בהם מוזיאונים מכל הסוגים יכולים להגיע לקהלים חדשים מבלי לוותר על הקהלים הקיימים.

בספר יש הרבה מה להציע למעורבים בניהול ובארגון של מוסדות תרבות, תוך התמקדות ברורה בהשלכות ניהוליות ובתחום ההערכה. הוא כולל אינדקס נהדר והפניות לכל מי שמעוניין לעקוב אחר הרעיונות.

75