Arja van Veldhuizen, 2017 / Education Toolkit, methods & techniques from museum and heritage education

Arja van Veldhuizen, Education Toolkit, methods & techniques from museum and heritage education 2017

ערכת כלים, שיטות וטכניקות לחינוך המוזיאלי, אריה ואן ולדהויזן

אריה ואן ולדהויזן היא אשת חינוך ותיקה והמנהלת של מוזיאון העיר של וורדן (Stadsmuseum Woerden) בהולנד.

זו חוברת המכילה ערכת כלים המתמקדת ספציפית בעבודה החינוכית במוזיאון ומציעה שיטות הדרכה וטכניקות דידקטיות לעבודה עם קהלים שונים .

בכל אחת משמונה עשרה הטכניקות המוצעות מוצגות יתרונותיה וחסרונותיה, דבר שעשוי לסייע בהתאמת הפעילות לקבוצה, למטרות הביקור, לתערוכה ולתנאים בשטח. החוברת כתובה באופן שיטתי, נגיש ופשוט ומתארת שלב אחר שלב איך ניתן לפתח תכנית חינוכית במוזיאונים ובאתרי מורשת. לכל שיטה חמישה שלבים: יוזמה, הגדרה, תכנון, ביצוע והערכה. הערכה כוללת הרבה דוגמאות וביכולתה לסייע בארגון רפרטואר הפעילויות הקיים במוזיאון, בגיוון ובהעשרה.  

ניתן להוריד את החוברת בקישור הבא:

https://www.icomnederland.nl/pdf/2017-10-08_Education-toolkit-Arja-van-Veldhuizen-English-Version.pdf

 

75