אורית אנגלברג-ברעם מעגל הדרכה: אוצרות, תכנים, מדריך והקבוצה, 2017

אורית אנגלברג-ברעם מעגל הדרכה: אוצרות, תכנים, מדריך והקבוצה, 2017

מעגל הדרכה: אוצרות, תכנים, מדריך והקבוצה, 2017

בהוצאת המחלקת חינוך, מועצה לשימור אתרי מורשת בישראל, מקווה ישראל

אורית אנגלברג-ברעם,  אוצרת, מפתחת תכנים ואשת חינוך והדרכה.

זו החוברת הרביעית של "מעגל ההדרכה" של המועצה לשימור אתרי מורשת, מבוססת על מפגשים לצוותי הדרכה.

בחמישה פרקים קצרים ומתומצתים המחברת מעלה שאלות מהותיות על הקשר בין חפץ לסיפור, בין מדריך למודרך, בין חינוך לחוויה, בין תוכן לצורה ולסיום בין מבקר ליוצר. בסוף כל פרק יש חלון עם תכנים תיאורטיים משלימים ומרחבי דעת. החוברת מציעה חשיבה עדכנית ומאתגרת והיא מומלצת לכל מי שעוסק ביצירת תערוכות ובממלכת התיווך בשלביו השונים בכל סוגי המוזיאונים.

 ניתן להוריד את החוברת בקישור הבא: https://shimur.org/activities/6965/

75