חזון

עתיד המוזיאונים במאה ה-21 תלוי במידת הרלוונטיות והקשרים שלהם לקהלים וקהילות. 
צוותי החינוך…