Nina Simon/ The Art of Relevance

Nina Simon/ The Art of Relevance

אמנות הרלוונטיות, נינה סימון, 2016

נינה סיימון בעלת גישה חדשנית בתחום המוזיאונים, ניהלה את המוזיאון לאמנות והיסטוריה של סנטה קרוז,עבדה כיועצת עצמאית ומעצבת תערוכות עם התמחות בטכנולוגיה חברתית, משחקים ועיצוב השתתפותי ביותר ממאה מוזיאונים ומרכזי תרבות ברחבי העולם. היא בעלת הבלוג  2.0Museum, ומשנת 2018 מובילה את המיזם OF/BY/FOR ALL, תנועה גלובלית שתומכת בקידום מוסדות תרבות וקהילותיהם.

המשותף בין מוזיאונים למדע, למורשת או לאמנות, פארקים לאומיים, תזמורות, וספריות הוא שכולם נלחמים כדי להיות רלוונטייםהספר "אמנות הרלוונטיות" של נינה סיימון בוחן כיצד מלכ"רים יכולים להיות חשובים יותר לאנשים. הספר גדוש בדוגמאות מעוררי השראה, מקרי בוחן ועצות מעשיות מתוך למעלה מ 50 פרויקטים ברחבי העולם.

"אני מאמינה שהרלוונטיות פותחת דרכים חדשות לבניית קשרים עמוקים עם אנשים שאינם מזדהים מיד עם העבודה שלנו. אני מאמינה שהרלוונטיות היא המפתח לחדר נעול שבו חיה המשמעות... מאחורי הדלת יש חדר שמכיל משהו רב עוצמה- מידע, רגש, ניסיון, ערך... הרלוונטיות היא המפתח לדלת הזאת ".(Nina Simon)

הספר מאורגן בחמישה חלקים ובתוכם תתי פרקים קצרים. אותם חלקים מכסים את הגדרת הרלוונטיות, ההבדלים בין אנשי הפנים לאנשי החוץ, יצירת רלוונטיות עבור קהילות ספציפיות, קשר בין רלוונטיות לחזון הארגון ומדידה, הערכה, והעמקת הרלוונטיות.

ספר חשוב, מלא מטאפורות חכמות וסיפורים יפים למי שרוצה להיות חיוני לקהלים שלו. הוא מתאים למנהלים, מפיקים, מעצבים, אמנים, אנשי חינוך וקובעי מדיניות תרבותית בדרגים שונים.

75