תקנון, חזון ומטרות האיגוד

חזון איגוד המוזאונים 

איגוד המוזאונים ואיקו"ם ישראל הוא ארגון המייצג את כלל המוזאונים בישראל.
האיגוד מעצים את כוחם של המוזאונים ועובדיהם, מעמיק את מקצועיותם ומרחיב את
מעגלי ההשפעה שלהם לטובת החוסן התרבותי של החברה בישראל.

 

 מטרות האיגוד:

 • הפעלת איגוד מקצועי עבור כלל המוזאונים ואנשי המוזאונים בארץ.
 • קידום מעמדם ומקצועיותם של חברי האיגוד.
 • לקדם את המוזאונים בארץ וליצור שיתוף פעולה ביניהם
 •  לקדם את שיתוף הפעולה בין עובדי המוזאונים. 
 •  להרחיב את תודעת הביקור במוזאון לציבור הרחב.
 • לפתח ולשפר את עבודת המוזאונים על ידי עזרה הדדית של המוסדות שעובדיהם חברים בעמותה.
 • לפעול להגדלת המשאבים העומדים לרשות המוזאונים. 
 • ליצור מערכת קשרים עם מוסדות חינוך ותרבות בארץ ועם מוסדות דומים בחו"ל במטרה לקדם את מעמד המוזאונים.  
 • לקדם ולפתח את איכות ומקצועיות כוח האדם במוזאונים באמצעות קורסים, כנסים, ימי עיון, השתלמויות בארץ ובחו"ל. 
 • לאגד במסגרת העמותה את המוזאונים בארץ.
 • לייצג את המוזאונים כלפי מוסדות הממשלה ומוסדות ציבור.
 • לייצג את חבריה ואת הנושא המוזאלי בישראל ולשמש כחטיבה לאומית של ארגון איקום בינלאומי.
 • לסייע לחברי האיגוד במימון יציאה לקורסים וכנסים הקשורים לפעילות ארגון המוזאונים הבינלאומי בחו"ל.
 • לעודד ארגון חטיבות של מוזאונים לפי נושאיהם, אשר יפעלו באופן אוטונומי מתוך קשר הדוק וזיקה עם העמותה.
 • להוציא לאור פרסומים שונים באמצעות כל סוגי המדיה.

תקנון

לקריאת התקנון נא לחץ כאן

לקריאת חוק המוזאונים נא לחץ כאן

לקריאת אישור נוהל תקין נא לחץ כאן

 

הקוד האתי

לקריאת הקוד האתי נא לחץ כאן

לוגו -איגוד המוזיאונים ואיק"ום ישראל