מאמרים ודוחות

מאמרים

דרור סגל
מבוא
פזית קידר
מחקר בנושא אסטרטגיית הדיגיטל באתרים של המוזיאונים בישראל, נערך על ידי פזית קידר בשיתוף…
קרן כורש
מטרת המחקר היתה הערכת השינוי שחל בתפיסותיהם של עובדים במוזיאוני מורשת,
באשר…

זכויות יוצרים

מובהר בזאת כי במשלוח החומר לפרסום על ידי הכותב, מאשר השולח כי אין בחומר שנשלח לפרסום משום הפרת זכויות יוצרים, ובכל מקרה לא יישא האיגוד באחריות כלשהי להפרת זכויות יוצרים, בגין פרסום החומר שנשלח לפרסום כאמור והאחריות היא של שולח החומר לפרסום, ושלו בלבד.