תמיכות

קול קורא

קול קורא להגשת בקשות לתמיכה עבור השתתפות בכנסים מקצועיים הבינלאומיים לשנת 2023

איגוד המוזאונים ואיקו"ם ישראל שמח לעדכן את חברות וחברי האיגוד על פתיחת הרישום לבקשות תמיכה בהשתלמות מקצועית לשנת 2023.

האיגוד מקצה לחברות וחברי האיגוד תמיכה להשתתפות בכנסים מקצועיים, בתמורה לייצוג הולם של האיגוד ומטרותיו בכנסים אלו, וכן, תיעוד ודיווח מלא עם תום ההשתלמות.

רק חברות וחברי איגוד שהינם חברי איגוד ואיקו"ם ישראל שלוש שנים רצופות זכאים להגיש בקשה לתמיכה בהשתלמות מקצועית.

העדפה ניתנת לחברות וחברים המבקשים להשתלם בכינוסי איקו"ם, ושטרם יצאו להשתלמות בעזרת האיגוד, וכן תינתן העדפה לחברות וחברי האיגוד שיתנו הרצאה בכנס.

לנוהל התמיכה המלא ניתן למצוא כאן

מידע על כנסי ועדות איקו"ם הבינ"ל לשנה הקרובה ניתן למצוא דרך אתר הארגון בעמודי הועדות השונות  בקישור כאן 

גובה התמיכה אשר יינתן הינו עד 1500 ש"ח. 

יועלו לדיון רק בקשות אשר הושלמו במועד במלואן בטופס המקוון.

 יש למלא את פרטי ההשתתפות עד ה-31.5.23. בקישור המופיע כאן

תשובות ימסרו תוך חודש ממועד סיום קול הקורא.