הצטרפות וחידוש חברות

חידוש והצטרפות לאיגוד המוזאונים לשנת 2023
חידוש והצטרפות לאיגוד המוזאונים לשנת 2023
שנים קודמות
חידוש והצטרפות לאיגוד המוזאונים לשנת 2022
ההרשמה הסתיימה ב-31/11/2021
חידוש והצטרפות לאיגוד המוזאונים לשנת 2021
הסתיימה ההרשמה לשנת 2021
חידוש חברות 2020