יום ירושלים

המוזיאון המארח


 ביום ירושלים הכניסה למוזיאון בין השעות 09:00-16:00, ללא תשלום