תערוכת אוויר

המוזיאון המארח

בתערוכה זו תוכלו להכיר את האוויר כחומר ולהבין מהם הגזים העיקריים המרכיבים אותו.

להכיר את האטמוספרה המקיפה אותנו ומה משתנה בה ככל שעולים גבוהה מפני כדור הארץ.

התערוכה מלמדת על  חשיבות החמצן ומהיכן נוצר, ועל חשיבותו לבע"ח והצמחים .

בתערוכה נכיר את מערכת הנשימה שלנו ונופתע לגלות כי הריאות שלנו בעלות שטח פנים ענק ממש כמו של מגרש טניס.

נבין את הסכנה בזיהום האוויר ונגלה מהם "גלגלי ההצלה" שיוכלו לשמור על האוויר סביבנו.