הגדרה חדשה למונח ''מוזיאון''

חברים יקרים, 

מועצת איקו"ם הבין-לאומי בהובלת הועדה למוזיאולוגיה (ICOFOM), כחלק מדיון רחב בתחום, מקדמת הליך נוסף בנושא חידוש הגדרת המונח מוזיאון. כשלב פעולה ראשון, אנו מבקשים לשמוע את דעתכם המקצועית בנושא באמצעות השאלון הקצר שלהלן.  

בבואכם לענות על השאלון נבקש להפנות את תשומת לבכם כי להגדרת המוסד מוזיאון יש כח לשנות ולעצב את מוזיאוני העתיד.
היא יכולה להשפיע על הגדרת המטרות וסדרי העדיפויות של המוזיאונים ובכוחה של ההגדרה אף להשפיע על החוק במדינות שונות.
כיום, ההגדרה למוזיאון בחוק המוזיאונים בישראל (1984) דומה מאוד להגדרת האירגון מ 2007.

 כל מילה בהגדרה יכולה להיות בעלת השלכות משמעותיות לפעילות המוזיאונים בשטח.
כך, ב-1961 נוספה להגדרה המילה "חינוך", ב-1974 נוספו המילים "בשירות החברה והתפתחותה" וב-2007 הוסיפו להגדרה התייחסות למורשת שאינה מוחשית (intangible).
כל אלה הם עקרונות בסיס מנחים בעבודת המוזיאונים כיום. על כן, נדרשת הקפדה יתרה בבחירת מילות ההגדרה.

בעיקר, על ההגדרה לגלם בתוכה את כל סוגי המוזיאונים בעודה מבדילה באופן מובהק בין מוזיאונים למוסדות תרבות אחרים.

למילוי השאלון נא ללחוץ כאן