מורה נבוכים לארצות האוספים-שולחן עגול

מוזמנים למפגש זום של מיזם ארץ חפץ 

פרטים נוספים ומייל להרשמה ניתן למצוא כאן 

 שימו לב -ההתקשרות וההרשמה ופניות בנוגע להרשמה יש לעשות מול מייל זה בלבד :eretz@ybz.org.il 

ולא דרך האיגוד, תודה.