הכינוס הארצי ה-5 לשימור מורשת התרבות בישראל

אנו מזמינים אתכם.ן לכינוס הארצי ה-5 לשימור מורשת התרבות

בנושא עיר ומורשת

יום חמישי | 7.10.21 | אוניברסיטת תל אביב

לינק להשתתפות: https://04heritilconf.wixsite.com/heritil2020