איקו"ם בזמנים של משבר - דיון זום בהשתתפות בכירי איקו"ם

ICOM’s challenge in times of crisis: accompanying, supporting, redistributing…

יום שלישי, 5 באוקטובר
משעה 14:00 עד 15:30 (שעון ישראל)
מפגש ודיון בזום
 
"האתגר של איקו"ם בעת משבר: ליווי, תמיכה, הפצה מחדש ..."
  
 
כיום, איקו"ם היא בת 75, ובה 50,000 חברים ב -135 מדינות ואתגר גדול: כיצד ליישב אחדות וגיוון? כיצד ללוות ולתמוך בכל חבריה?
האם המשברים הנוכחיים - בריאות, אקלים, פוליטי ... מציבים אתגרים חדשים עבור איקו"ם?
"מחקרים רבים מראים שמוזיאונים הם בין המקומות ה"אמינים" ביותר *. כיצד כולנו יכולים לקחת על עצמנו אחריות קולקטיבית זו?
[*גרלנדיני רומא יולי 2021]
 
בואו לשתף ולדון עם:
• מותוני תנגווה (דובר הוועדות הלאומיות באיקו"ם)
• גבריאלה פייקה (יו"ר קבוצת העבודה על עתיד הוועדות הבינלאומיות באיקו"ם)
• אמה נרדי (יו"ר SAREC - ועדת סקירת הקצאות אסטרטגיות באיקו"ם)
• סאלי ירקוביץ '(יו"ר ETHCOM - ועדת האתיקה של איקו"ם)
•…
 
את המפגש, שאורגן בזום, תנחה ג'ולייט ראול-דובאל, יו"ר איקו"ם צרפת.
הוא יתקיים במקביל בצרפתית, אנגלית וספרדית.

קישור למפגש:
https://us02web.zoom.us/j/86397581696?pwd=d2J0Ny9Xb2lHZmtRMXp1UVhhYUM3U…

מזהה פגישה: 863 9758 1696
קוד: 213151

המפגש פתוח, ללא הרשמה מראש.

מידע נוסף בלחיצה כאן

הסדרה "סולידריות, מוזיאונים: על מה אנחנו מדברים?" היא יוזמה של איקו"ם צרפת בשותפות של
איקו"ם פינלנד, איקו"ם יוון, איקו"ם ישראל וועדת CIMUSET. היא קיבלה את התמיכה הכספית של איקו"ם.
 


Tuesday 5 October
from 1pm to 2:30pm (Paris time)
meet and discuss on Zoom
 
"ICOM’s challenge in times of crisis: accompanying, supporting, redistributing…" 

 Today, ICOM is 75 years old, with 50,000 members in 135 countries and a major challenge: how to reconcile unity and diversity? how to accompany and support all its members?
Are the current crises - health, climate, political... drawing new challenges for ICOM?
"Many studies show that museums are among the most "credible" places" *. How can we all assume this collective responsibility?
[*Garlandini Rome July 2021]
 
Come to share and discuss with:
• Muthoni Thangwa (Spokesperson of the National Committees)
• Gabriele Pieke (Chair of the working group on the future of the International Committees)
• Emma Nardi (Chair of SAREC - Strategic Allocation Review Committee)
• Sally Yerkovich (Chair of ETHCOM - Ethics Committee)
• …
 
The session, organised on Zoom, will be moderated by Juliette Raoul-Duval, Chair of ICOM France.
It will be held simultaneously in French, English and Spanish.

Link to the session:
https://us02web.zoom.us/j/86397581696?pwd=d2J0Ny9Xb2lHZmtRMXp1UVhhYUM3U…

Meeting ID: 863 9758 1696
Code: 213151

The session is open, without prior registration.

The Cycle "Solidarity, museums : what are we talking about?" is an initiative of ICOM France in partneship of
ICOM Finland, ICOM Greece, ICOM Israel and CIMUSET. It has received the financial support of the ICOM.