שנה טובה !

איגוד המוזיאונים ואיקו"ם ישראל מאחל לכל חברות וחברי האיגוד שנה טובה!

 

נמשיך לפעול ולעבוד למען חיזוק המוזיאונים בישראל.