פורום ותיקות וותיקי האיגוד- סיור העשרה במוזאון ראשון לציון 27.02.23

המוזיאון המארח

10:00 התכנסות 

10:30 ביקור בתערוכה" אוסף המוזיאון" בהדרכת יונה שפירא אוצרת המוזיאון

11:30 הפסקת קפה

12:00 הדרכה בתערוכה מקדש החיים/ סשה אוקון
 

ההשתתפות לחברי איגוד ללא עלות.

אורח.ת  60 ש"ח

אי הגעה למפגש ללא הודעה בכתב מראש ל office@icom.org.il תחויב בתשלום מלא!

קישור להרשמה