פורום נגישות | פותחים את המוזיאון לכולם | יום רביעי| 25.10.23| 09:30 | מגדל דוד מוזיאון ירושלים

המוזיאון המארח
על האתגרים בהנגשה. מפגש הרצאות קצרות עם אנשי המקצוע שמאחורי הקלעים בתהליך ההתחדשות של מגדל דוד מוזאון ירושלים, בדגש נגישות.
 
אי הגעה למפגש ללא הודעה בכתב מראש למייל office@icom.org.il יחוייב בתשלום מלא!