פורום ותיקות וותיקי האיגוד| 10:30 | ZOOM | 01.11.23

הרצאה מפי אנריאטה אליעזר - ברונר אוצרת הבינאלה לאומנויות ולעיצוב תל אביב 2023 'מהי מידת האדם?'

להרשמה יש להכנס לקישור