פורום מנהלי האוספים והרשמים יום חמישי| 28.03.24 | 16:00

מפגש שני בנושא איסוף של ההווה - Contemporary Collecting

"חפצי חיים: עדויות חומריות וחזותיות לימי חולין ולאבחת החרב - מיזם 'ארץ חפץ' לתיעוד ולרישום חפצים ביישובי הנגב המערבי שנפגעו במתקפת 7 באוקטובר", ד"ר נירית שלו כליפא, אוצרת, מנהלת המחלקה להיסטוריה חזותית, אוצרות ותיעוד יד בן-צבי, ירושלים

יש להודיע על ביטול ההשתתפות כ- 24 שעות לפני מועד המפגש במייל office@icom.org.il 

אי הודעה מראש על ביטול תגרור חיוב של  40 ש"ח

להרשמה יש להכנס לקישור זה