הכנס השנתי והאסיפה הכללית 2024

המוזיאון המארח

איגוד המוזאונים ואיקו"ם ישראל שמח להזמין לכנס השנתי ולאסיפה הכללית לשנת 2024 בסימן "חוסן תרבותי בעתות משבר"

יום ראשון ה - 16.06.2024 | 09:00 | מוזיאון תל אביב לאמנות 

בעקבות ה- 07.10 ניתן לראות בבירור את כוחם וחוזקם של המוזאונים המתפקדים כמשאב אזרחי- חברתי במלוא העוצמה.

ביום זה, נעסוק בשאלת זהות מוסד המוזאון כמוסד תרבותי מוביל ביחס לחברה, קהילה, כמשאב מרפא, מאפשר ובעיקר מאחד.

 

לפרטים נוספים והרשמה יש להכנס לקישור