תמר רודד שבתאי

טווח ראייה
המוזיאון המארח

תמר רודד שבתאי | טווח ראייה

 

מוזיאון האדם והחי משתף פעולה עם מוזיאון ינקו דאדא בעין הוד ומציג בפארק הלאומי ברמת-גן חלק מפרויקט אוצרותי סביב ציורי הנוף המקומי של מרסל ינקו את עבודותיה של האמנית מלאות עוצמה ונראות כמארג שלם של צורות וצבעים הטומן בחובו אותות אפוקליפטיים. העיר שהינה אוסף של פרטים, של מבנים פרטיים וציבוריים, רחובות, תחבורה, אנשים, צלילים, ריחות, מראות משתנים והמולה בלתי פוסקת. העיר אשר נוצרה על ידי האדם על מנת לספק מרחב מחייה חיוני עבורנו מהווה את יצירת טבע האדם. יחסי אורבניות וטבע, בניה והרס חוזרים בעבודתה המכילה השתנות מתמדת דרך מעברים בין מקטעי הציור.

 

רודד המגיעה מתחום המחול עושה שימוש בתנועת הגוף כטכניקת פעולה משמעותית בעבודותיה,  יחס בין אדם נוף טבע וסביבה יוצר משהו מאוד טעון הנע תמידית בין פיגורטיבי למופשט. נוף אורבני הנראה כמעט כאוטי דימויים של גורדי שחקים מבצבצים מבעד לכתמי הצבע. בשילוב ובשימוש בדימויים מוכרים המתארים מבנים עירוניים כמגדלים מרובי חלונות. היא אינה מסתכלת על הנוף כי אם על ייצוג של נוף.

 

בעבודתה מציעה רודד צורניות חדשנית ואופן שימוש במצע ובצבע המאתגר את הפיגורטיביות המוכרת של נוף מקומי, ובדומה לינקו היא עוסקת בפירוק הנוף המוגדר והברור להפשטה.  במידה מסוימת הפשטה זו נותנת מענה ופרשנות עכשווית להפשטת הנוף של ינקו הן ביכולתה וסגנונה המיוחד של האמנית לפירוק הנוף תוך השארת חלקים פיגורטיביים מזוהים בתוכו, והן בשימוש בצבע השחור החוזר וניבט בגוף עבודותיה באופנים שונים ומאזכר את הקווים השחורים המאפיינים והמזוהים כל כך עם עבודתו של ינקו.

 

התערוכה מציעה עבודות שהחוט המקשר ביניהם הוא ראייה אחרת של הנוף הארץ ישראלי באופן דומה לדרך שבה מרסל ינקו התייחס אליו בתקופות שונות, אלה מביאים מבט עכשווי חדש ומייצרים דו שיח מעורר עם עבודותיו של ינקו. "ראייה אחרת" זו היא לב ליבה של התערוכה.

 

אוצרת: ניצן שובל אבירי

 

http://www.adamvechai.org.il/