אורית סימן-טוב | בטנה כפולה

תערוכה חדשה באגף המבואה של מוזיאון בר-דוד

 

  "בטנה כפולה" | אורית סימן-טוב

הצילום של אורית סימן-טוב נושא שכבות כפולות של משמעות. התמונות בתערוכה משקפות מבט חקרני, תוהה ובוחן את הנראות של פני מקומות ואת מרקם היחסים והמשמעויות שבין האדם למרחבים. פני השטח המצולמים כולאים בתוכן תודעה של עבר מוצמד בקשר בלתי נפרד להווה הדומיננטי. סימן-טוב, חושפת מנגנונים סמויים של התרבות הישראלית ומצלמת מצבי ביניים, שבין התפרקות להתהוות, בין הנגלה לסמוי. סצנות ההתרחשות מקפלות בתוכן משמעויות כפולות בדומה לבטנה כפולה, סמויה, התומכת בסטרוקטורה חשופה.