סיפור הקמת הבנק המרכזי

החל מ
המוזיאון המארח

תערוכה הסטורית המתארת את ספור הקמתו של הבנק המרכזי.