אל עומק התכלת

ממעמקי הים אל דגל הלאום
החל מ

מה הוא סוד קסמה של התכלת, שמשמעויות עמוקות יוחסו לה לאורך הדורות, וגם היום רבים מבקשים לפענח את צפונותיה? התערוכה "אל עומק התכלת" מתחקה אחר צבע התכלת המסתורי, במסע שתחילתו בחופי הים התיכון לפני למעלה מ-3,500 שנה וסופו בצבעי הלאום של מדינת ישראל.