ירושלים שהייתה בבבל

אור חדש על גולי יהודה
החל מ

התערוכה מגוללת את סיפור חורבן ירושלים וגלות בבל – שני אירועים היסטוריים בעלי חשיבות מכרעת שהשפיעו על התגבשות העם היהודי ועיצובה של היהדות.