לא גוף, לא אדמה, לא דם, לא ארץ

תערוכה באגף לאמנות עכשווית

התערוכה לא גוף לא אדמה לא דם לא ארץ //
היא תערוכה קבוצתית בהשתתפות 35 אמנים צעירים ומבטיחים העוסקת בדימויים של גוף והביטוי שלהם בתרבות הישראלית ובהשקתה לאתוס האדמה והנגזרות שלה, כצומת שמכוון למרחבי שיח רבים כמו מגדר, זהות, אבל וזיכרון. דרך הדימויים בתערוכה נבחנים המיתוס האתוס וההתפרקות שלהם.

פתיחה: 23 לפברואר 

נעילה: 23 ליוני

אוצר: אבי איפרגן