מסורת והמשכיות

תערוכת קבע באגף היודאיקה
החל מ

התערוכה  "מסורת והמשכיות" מבוססת על אוסף משה וטובה בר-דוד, ומשלבת שני נדבכים של אמנות ויודאיקה. התערוכה מזמינה אותנו למסע בין מועדי ישראל. חפצי היודאיקה של קשת העדות בישראל, משמשים לטקסי שבת וחגים. הציורים בתערוכה מדגישים היבטים נוספים לשבתות וחגים. מפניני התערוכה: סדרת ציורי זכוכית נדירה שמתארת את מכירת יוסף על ידי אחיו לישמעאלים. התערוכה חותמת בהעתק השקוף של בית הכנסת העתיק מתקופת הבית השני, שבכפר בירעם.