החיים מסביב | אורי סעצ'י

תערוכה באגף המבואה

תערוכת יחיד של האמן אורי סעצ'י.

סעצ'י הוא אמן עובד אדמה, תושב עמק  החולה. לעבודותיו הוא מזקק את הביוגרפיה האישית שלו ואת סיפורי המקום שבו גדל ותוך כך מעניק למתבונן  הצצה אחרת אל העמק. 
 
פתיחה אוקטובר 2019

נעילה ינואר 2020