עולם טוב יותר | גרשון קניספל

תערוכת מוחחה לאמן גרשון קניספל במלאות 80 שנה לסיום מלחמ העולם השניה

עולם טוב יותר | גרשון קניספל

אוצר: אבי איפרגן 
האמן גרשון קניספל ייצג בציוריו המונומנטליים אידיאלים הומניטריים של צדק ,שלום ואהבת האדם. התערוכה עולם טוב יותר מציינת 80 שנה למלחמת העולם השנייה ומשקפת את רוח האמן ושאיפתו לעולם טוב יותר, אך בעותה העת גם מבקרת את עוולות בני האדם בעולם בו אנו חיים.