70 שנות יצירה של מרסל ינקו

תערוכת קבע במוזיאון ינקו-דאדא בעין הוד
החל מ
המוזיאון המארח

תצוגת האוסף
מבחר משבעים שנות יצירתו הפורייה של מרסל ינקו (1984-1895) מוצג בתערוכה באופן כרונולוגי, החל ביצירות מוקדמות שיצר כנער בן 15 וכלה בעבודות שהוכנו על ידו במיוחד למוזיאון סמוך למותו. כן כוללת תצוגת הקבע הרחבה בנושא דאדא, וכן בנושאים נוספים שבהם עסק האמן כגון אדריכלות, הוראה, אומנויות, איור ספרים, והקמת עין הוד. הטקסטים בתצוגת הקבע מופיעים בעברית, אנגלית וערבית.