הרצאתו של רוברט פאלמר על מדיניות התרבות בישראל - Re-thinking the Cultural Policy of Israel for the 21st Century

בכינוס שערך משרד התרבות במרס 2014, הופיע רוברט פאלמר, מרצה אורח מאנגליה.

פאלמר נתן הרצאה נפלאה ורבים ביקשו את המצגת שהקרין במהלך הרצאתו.

הודות למשרד התרבות, להלן קישור למצגת. כדי לעיין בה, נא להקיש כאן.