נפתחה ההרשמה לכינוס בין-לאומי - ICMEMO 2018

logos

פתיחת ההרשמה

לדיוני הכינוס הבין-לאומי השנתי של מוזאוני הזיכרון ICMEMO - 2018

"זיכרון, אמנות וזהות"

שייערך במכון משואה בימים 14- 15 באוקטובר 2018

 ICMEMO הארגון הבין-לאומי של מוזאוני הזיכרון, הינו חלק מארגון המוזאונים הבין-לאומי של איקו"ם (ICOM). מטרת ארגון מוזאוני הזיכרון הוא לטפח ייצוג זיכרונות היסטוריים במוזאונים ברחבי העולם ולקדם שיתופי פעולה תרבותיים באמצעות מערכות חינוך.

הכינוס השנתי של הארגון הבין-לאומי של מוזאוני הזיכרון יתארח לראשונה בישראל. שני ימי הדיונים של הכינוס ייערכו בקמפוס משואה, המכון הבין-לאומי ללימודי השואה, תל יצחק, ב- 15-14 אוקטובר 2018, ושלושה ימים יוקדשו לביקור ביד ושם (16.10.18) ולסיורים במוזאונים ברחבי הארץ (18-17.10.18)

הנושא המרכזי בשנת 2018 יעמוד בסימן "זיכרון, אמנות וזהות" במהלכו ייבחנו הנושאים הבאים: השפעת מוזאוני זיכרון על עיצוב הזיכרון האישי והזיכרון הקולקטיבי; העברה בין-דורית של זיכרון – כיצד האמנות ממחישה את רוח התקופה, ומעניקה פרשנות לנושאי הזיכרון; הקשר שבין משפט וצדק לעיצוב הזיכרון הקולקטיבי.

הכינוס נערך במשותף על ידי המוסדות הבאים:

IC MEMO

משואה – המכון הבין-לאומי ללימודי השואה

משרד החינוך – האגף לקשרי חוץ ואונסקו

משרד החוץ – האגף לקשרי תרבות ומדע

איקו"ם ישראל

 

ניתן להירשם לכל אחד מימי הדיונים בנפרד (14/15.10.2018)

עלות ההשתתפות לחברי איקו"ם ולצוותי המכונים ומוזאוני השואה בישראל – 100 ₪ ליום

 

לעיון בתכנית, נא הקש כאן